ห้องประชุมสวัสดี ( Meeting )

เรามีห้องประชุมที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้มากสุดถึง 500 ท่าน

นับว่าเป็นห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุดในเกาะช้าง

พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครัน

 

ห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม
พื้นที่ห้อง 520 ตารางเมตร / 520 Sqm.
ความจุสูงสุด 500  (คน) / Max. 500 Persons
U-shape               รองรับได้ 250 ท่าน / for 250 Persons
Classroom            รองรับได้ 360 ท่าน / for 360 Persons
Banquet              รองรับได้ 280 ท่าน / for 280 Persons
Theatre                รองรับได้ 500 ท่าน / for 500 Persons
Seminar               รองรับได้ 360 ท่าน / for 360 Persons

ห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม
[พื้นที่ 520 ตารางเมตร]
สิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดให้ประกอบด้วย
โปรเจ็กเตอร์ 2 หน่วยและหน้าจอสไลด์
ระบบแสงและเสียง
ไมโครโฟนไร้สาย
เป็นต้น