สำนักงาน:

เกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา

โทร: 039-619-513   แฟกซ์: 039-619-514
มือถือ: 086-302-6064

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

โปรดติดต่อ :
โทร. 086 395 0937
อีเมล์: rooksgroup@hotmail.com

เกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา

39 หมู่ที่ 4 อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด 23170

สำรองที่พัก:

โทร: 039-619-513   แฟกซ์: 039-619-514
มือถือ: 086-302-6064
อีเมล์: rooksgroup@hotmail.com

ลูกค้าองค์กร หรือธุรกิจการท่องเที่ยว

โปรดติดต่อ :
โทร: 086 378 7084
อีเมล์: chairote@hotmail.com

กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม:

ชื่อ-นามสกุล:

เบอร์โทรศัพท์:

อีเมล์:

หัวข้อ: